Компетенции, развити в резултат на участието в мобилността по проект „Postcards from Nature“ по програма Еразъм+

Uncategorized

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният:

ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ

Чужд език: английски – с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 75,00%; 10т. –20 (55,56%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 5(13,89%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 0(0%); 5т. – 0(0%); 4т. – 1(2,78%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Друг чужд език – с 8-10 точки са оценили 44,44%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –9 (25%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 10(27,78%); 7т. 3 (8,33%); 6т. – 3(8,33%); 5т. – 1(2,78%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 1(2,78%); 1т. – 1(2,78%)

Общуване с други, публично говорене – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 75%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -10 (27,78%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 4 (11,11%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

КОМПЕТЕНТНОСТ В КУЛТУРНO  ОТНОШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСЪЗНАВАНЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Способност да изразява себе си чрез фотография и редактиране на изображения – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –21 (58,33%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – 5(13,89%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Осъзнаване на собственото ми обучение – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 75%; 10т. –22 (61,11%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – 7(19,44%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Боравене с камера – с 8-10 точки са оценили 75%; 9-10 точки – 63,89%; 10т. –14 (38,89%); 9т. -9 (25%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –2(5,56%); 4т. – 1(2,28%); 3т. – 4(11,11%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Редактиране на изображения – с 8-10 точки са оценили 75%; 9-10 точки – 66,67%; 10т. –16 (44,44%); 9т. -8(22,22%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 2(5,56%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

ЧУВСТВО ЗА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ

Инициатива и принос към мобилността – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 77,78%; 10т. –22 (61,11%); 9т. -6(16,67%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Лидерски умения – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 80,56%; 10т. –23 (63,89%); 9т. -6(16,67%); 8т. – 1(2,78%); 7т. 4 (11,11%); 6т. – 0(0%); 5т. –1(2,28%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *