Самооценка на участващите в проект „Postcards from Nature“ младежи за повишаване на тяхната компетентност

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният: СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ РАБОТИ И КОМПЕТЕНТНОСТ Околна среда и нейните общи проблеми. Познание и осъзнатост. – с 8-10 точки са оценили 86,11%; […]

Continue Reading

Компетенции, развити в резултат на участието в мобилността по проект „Postcards from Nature“ по програма Еразъм+

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният: ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ Чужд език: английски – с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 75,00%; 10т. –20 (55,56%); 9т. -7 (19,44%); […]

Continue Reading

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТА

В края на проекта младежите попълниха въпросници относно наученото в рамките на тези 10 дни на младежки обмен. Ето част от отговорите им: НАСТАНЯВАНЕ

Continue Reading