За проекта

С проект „Postcards from Nature“ дава възможност на 30 младежи от България и Армения да получат умения за създаване на пощенски картички с послания за опазване на природата от направени от самите тях снимки.  6- те младежки работници от двете партньорски организации също имат необходимост от обмен на добри практики в работата с млади хора в областта на опазване на околната среда, да споделят и надградят професионалните си умения.

Живеем в дигитална ера, която непрекъснато се развива. Успоредно с това сред младите хора се регистрират все повече случаи на изключване, изолация, неадекватно поведение.

Обществото, особено младите хора, не се справя с толкова много промени. Причините могат да бъдат множество, от безразличие до липса на специализирано образование, а ефектите могат да бъдат драматични. Това генерира промени в поведението, със сериозни последици, особено за младите хора, които все по-малко се замислят за реалните опасности в природата, живеейки в свия дигитален свят.

Искаме да дадем шанс на младежите да бъдат активни и отправят послания към своите общности.  Освен дигитални картички възстанояваме вида на хартиените пощенски картички, вид почти непознат за съвременните младежи.

В този контекст проектът предлага на младежите възможност да разширят уменията си за отправяне на послания чрез прилагане на неформални методи и емоции от общуване с природата, натрупани при изпълнение на дейностите.

Темата е много важна за двете партньорски организации заради нашите интереси, тъй като и двете организации са екологични. Ние имаме желание за придобиване на нови знания и компетенции, което допринася за разширяване на възможностите на всяка НПО за работа с младежи в отношение съхраняване на околната среда, особено  по време на криза – здравна и икономическа, в каквито живеем в последните години.

Водеща цел на проекта е да повиши информираността на младите хора за устойчив живот и опазване на околната среда чрез активно европейско гражданство. 

Специфични цели са: стимулиране на младежите за активното европейско гражданство към екологична среда; реално прилагане на дейности за устойчива и зелена среда в ежедневието с въздействие чрез изкуството; чрез използване на дигитални инструменти младежите да изработят картички с послания, чрез които да създадат в общностите си социални кампании, насърчаващи устойчива и зелена среда; повишаване на  информираността на младите хора за важността на устойчивия начин на живот;насърчаване на младежка инициатива; промоция на програма Еразъм+; устойчиво партньорство между партньорските органзации.

Реализирайки този проект, ние споделяме с младежте различни творчески инструменти за екологично образование и се научихме как да повишаваме екологичната осведоменост чрез изкуството в ситуацията на информационния поток който ни залива ежедневно, включително и с фалшиви новини. Убедени сме, че изкуството е това, което ще повлияе на емоционалното решение за по-голяма активност за опазване на околната среда и създадените от младежите пощенски картички в рамките на проекта доказва това.