УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТА

Uncategorized

В края на проекта младежите попълниха въпросници относно наученото в рамките на тези 10 дни на младежки обмен.

Ето част от отговорите им:

НАСТАНЯВАНЕ

 • намерих настаняването за удобно – оценка 4 и 5 са поставили 32 участника (88,89%), като оценка 5 са дали 21(58,33%), оценка 4 -11 (30,6%), оценка 3 – 4(11,11%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • харесвам обстановката (отворени пространства , стая за отдих, материали, и т.н.): оценка 4 и 5 са поставили 34 участника (94,44%), като оценка 5 са дали 26(72,22%), оценка 4 -8 (22,22%), оценка 3 – 1(2,78%), оценка 2 – 1 (2,78%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • харесвам местоположениено на настаняване – оценка 4 и 5 са поставили 35 участника (97,21%), като оценка 5 са дали 25(69,44%), оценка 4 -10 (27,8%), оценка 3 – 1(2,78%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • ХРАНА
 • бих могъл да ям в здравсловени стил – оценка 4 и 5 са поставили 32 участника (88,89%), като оценка 5 са дали 20(55,56%), оценка 4 -12 (33,33%), оценка 3 – 3(8,33%), оценка 2 – 1 (2,78%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • моя хранителни ограничения бяха уважавани (ако приложим) – оценка 4 и 5 са поставили 29 участника (80,56%), като оценка 5 са дали 22(61,11%), оценка 4 -7 (19,44%), оценка 3 – 4(11,11%), оценка 2 – 1 (2,78%), оценка 1 – 0 (0%) ; без отговор на въпроса – 2 (5,56%).
 • харесвах храната – оценка 4 и 5 са поставили 25 участника (69,44%), като оценка 5 са дали 19(52,78%), оценка 4 -6 (16,67%), оценка 3 – 9(25,00%), оценка 2 – 2 (5,56%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • ПРОГРАМА
 •   работилниците бяха добре подготвени – оценка 4 и 5 са поставили 35 участника (97,22%), като оценка 5 са дали 25(69,44%), оценка 4 -10(27,78%), оценка 3 – 1(2,78%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • харесах методите в работиниците – оценка 4 и 5 са поставили 33 участника (91,67%), като оценка 5 са дали 27(77,78%), оценка 4 -5 (13,89%), оценка 3 – 3(8,33%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • намерих съдържанието на работилниците интересно и се научих от тях – оценка 4 и 5 са поставили 34 участника (94,44%), като оценка 5 са дали 30(83,33%), оценка 4 -4 (11,11%), оценка 3 – 2(5,56%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • програмата беше добре структурирана (време за изпълнение на дейностите, синхронизация на дейности, и т.н.) – оценка 4 и 5 са поставили 34 участника (94,44%), като оценка 5 са дали 27(75,00%), оценка 4 -7 (19,44%), оценка 3 – 2(5,56%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • наслаждавах се на дейностите извън семинарите (нощни дейности, културни презентации, енергизатори, посещения, партита, и т.н.) – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 33(91,67%), оценка 4 -3 (8,33%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • ПЕРСОНАЛ
 • персонал ангажираност и усилие в успех на на проект – оценка 4 и 5 са поставили 35 участника (97,25%), като оценка 5 са дали 28(77,78%), оценка 4 -7 (19,44%), оценка 3 – 1(2,78%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • умения и креативност на персонала за изпълнение на семинарите и останалите дейности – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 33(61,77%), оценка 4 -3 (8,33%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • The staff treated us respectfully – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 33(61,77%), оценка 4 -3 (8,33%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • УЧАСТНИЦИ
 • участнициту бяха активни и имаше добро поведенио в работилниците – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 27(75,00%), оценка 4 -9 (25,00%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • участниците бяха активни, приятелски и общителни извън на работилниците – оценка 4 и 5 са поставили 34 участника (94,44%), като оценка 5 са дали 25(69,44%), оценка 4 -9 (25,00%), оценка 3 – 2(5,56%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • участниците се смесиха напълно с участниците от другата държава – оценка 4 и 5 са поставили 29 участника (80,56%), като оценка 5 са дали 22(61,11%), оценка 4 -7 (19,44%), оценка 3 – 3 (8,33%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • участници се отнасяха с уважитение един към друг – оценка 4 и 5 са поставили 34 участника (94,44%), като оценка 5 са дали 30(83,33%), оценка 4 -4 (11,11%), оценка 3 – 2(5,56%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • ДРУГИ
 • организация и договорености преди проекта, от хостинг организацията – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 31(86,11%), оценка 4 -5 (13,89%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • организация и договорености преди проекта, от партньора или изпращащата организация – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 30(83,33%), оценка 4 -6 (16,67%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • проекта беше с уважителна заобикаляща среда – оценка 4 и 5 са поставили 35 участника (97,22%), като оценка 5 са дали 33(91,67%), оценка 4 -2 (5,56%), оценка 3 – 2(2,78%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;
 • финални резултати на проекта – оценка 4 и 5 са поставили 36 участника (100,00%), като оценка 5 са дали 32(88,89%), оценка 4 -4 (11,11%), оценка 3 – 0(0%), оценка 2 – 0 (0%), оценка 1 – 0 (0%) ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *